ص��حه اصلی   | ��هرست اساتید |   امروز 16/03/1399 
تولد شما عزیزان را تبریک گفته و آرزوی بهترین ها را برای شما داریم

 
  سعيد معماري

ورود به سیستم دانشجويي 
شماره داوطلبی

 

شماره شناسنامه

 

 
ورود به سیستم اساتيد
کلمه عبور

 

رمز عبور

 

 پیوند ها
 

قوانین و مقررات
به نام خداوند جان و خرد 

بخشی از آيين نامه و مقررات آموزشي دوره كارداني علمي – كاربردي پودمانی

مركز آموزش علمی – کاربردی صنعت جهانگردی تهران 2

   
دانشجوياني كه تمايل به ثبت نام در اين مركز را دارند ، ملزم به رعايت موارد ذيل مي باشند :

1-  دانشجو مي تواند پيشنهادها ، نظرها ، انتقادها ، ديدگاهها ، درخواستها و تقديرهاي خود را به طور كتبي به مدير گروه ،  دفتر آموزش يا دفتر مديريت مركز تسليم نمايد تا پس از رسيدگي اقدام مقتضي انجام شود.

2- رعايت قوانين شرعي ، اخلاقي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .

3- به همراه داشتن اصل مدرك ديپلم براي پذيرفته شدگان و ارایه آن در زمان ثبت نام الزامي است .

4- مرخصی تحصیلی، رزرو، انتقال، میهمان، تغییر رشته و جابجایی در اولین پودمان به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

5- دانشجو مجاز نیست به طور همزمان در بیش از یک مرکز آموزش عالی و مجری نام نویسی و تحصیل کند.

6- دانشجو موظف است چنانچه پودمانی شامل دروس پیش نیاز باشد، قبل از دروس اصلی دروس پیش نیاز را بگذراند.

7- چنانچه دانشجویی از کلاس درسی که ثبت نام نکرده است، استفاده نماید موجب تذکر و در صورت تکرار از سایر دروسی که ثبت نام نموده است نیز محروم خواهد شد.

8- استفاده دانشجو از كلاس درس غير از گروه تعيين شده براي آنها مجاز نمي باشد ، حتي در صورت مشترك بودن استاد آن درس در چند گروه ، در صورت عدم رعايت دانشجو نمره آن درس صفر محسوب و يا آن درس حذف مي گردد .

9- پس از ثبت نام و شروع دوره استرداد شهريه تحت هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد (از قبيل : ماموريت اداري ، مشموليت نظام وظيفه و ساير موارد ) و طبق قوانین دانشگاه جامع علمی- کاربردی مراحل اداری و قانونی طی می گردد.

10- طول یک دوره پودمانی 16 هفته می باشد و حذف و اضافه در طول یک پودمان امکان پذیر نمی باشد.

11- معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر پودمان، ارزشیابی هر یک از درس های آن پودمان بر مبنای ارزیابی دانشجو در طول درس ( حداکثر 50 درصد نمره کل) و آزمون پایانی آن درس (حداکثر 50 درصد نمره کل)، به صورت عددی بین صفر تا بیست است.

12- نمره قبولی در هر درس دوازده می باشد.

13- در صورتی که دانشجو در دو درس از پودمان دارای نمره زیر 12 باشد، می تواند به طور همزمان در پودمان دیگری نام نویسی کند مشروط بر اینکه طبق برنامه درسی مصوب، آن درس پیش نیاز دروس پودمان انتخابی نباشد.

14- عدم حضور دانشجو به علل موجه و غير موجه فقط تا سه جلسه غير متوالي قابل قبول است در غير اين صورت موجب منظور نمودن نمره صفر در آن درس و محروميت دانشجو از شركت در امتحان پايان پودمان آن درس خواهد شد و در صورت موجه بودن غيبت ،  آن درس حذف خواهد شد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشي مركز آموزش يا كميته منتخب آن شورا است . ( موجه بودن غيبت  با ارایه گواهي و دليل معتبر توسط دانشجو و با هماهنگي و تایيد مدير گروه ، مسئول آموزش يا يكي از مسئولان  مركز قابل طرح در شوراي آموزشي مي باشد . ) در هر دو صورت دانشجو موظف به نام نويسي و حضور در كلاس آن درس مي باشد.

15- دانشجو متعهد مي باشد طبق زمان و تاريخ اعلام شده توسط مركز در شروع هر پودمان شهريه خود و پانزده درصد حق نظارت دانشگاه جامع          ( به حساب بانک ملی سیبا شماره 2178699003006 ) را به شماره حسابهاي اعلام شده به طور نقدي پرداخت نمايد و عدم مراجعه دانشجو در مهلت مقرر براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي به منزله انصراف محسوب مي شود و كليه مسایل و مشكلات مرتبط در اين خصوص بر عهده دانشجو مي باشد .

16- كلاسهاي درس دوره هاي آموزشي  مركز در هر پودمان از ساعت 8 صبح الي 20 بعد از ظهر طبق جدول كلاس بندي در 7 روز هفته تشكيل خواهد شد.

17- نظام آموزشي در دانشگاه جامع علمی- کاربردی سيستم واحدي بوده و تعداد واحد هاي درسي و سرفصلها و نمرات قبولی در دروس عيناً مطابق برنامه هاي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه جامع علمي – كاربردي مي باشد .

18- دانشجو لازم است دقيقا مطابق برنامه درسي در تاريخ ها و ساعات مقرر كه توسط مركز اعلام مي شود در مرکز حضور يابد . عدم حضور دانشجو راس ساعت تعيين شده در كلاسها  به منزله يك جلسه غيبت در نظر گرفته مي شود .            

19- غيبت در آزمون پاياني هر درس، موجب اخذ نمره صفر و در صورت موجه بودن غیبت، موجب حذف آن درس مي شود و دانشجو موظف است دوباره در آن درس نام نويسي نمايد .

20- دانشجو می بايست در دروس عملي ، كارگاهي ، داراي ژوژمان و کار کلاسی ، كارهاي عملي خود را در آخر پودمان بر روي يك عدد  لوح فشرده قابدار  بعد از تاييد استاد به دفتر آموزش تحويل نمايد ، در غير اينصورت نمره آن درس براي دانشجو منظور نخواهد شد .

21- دانشجو می بايست کارهای کلاسی خود را در آخر پودمان بر روي يك عدد لوح فشرده قابدار  بعد از تاييد استاد به دفتر آموزش تحويل نمايد ،  در غير اينصورت نمره آن درس براي دانشجو منظور نخواهد شد .

22- با توجه به اينكه كليه دروس عمومي و تخصصي زبان هاي خارجي در كليه رشته ها به زبان انگليسي تدريس مي گردد و همچنين در كليه رشته  ها دروس آموزش كامپيوتر وجود دارد ، دانشجو موظف به ارتقاء توانايي ها و سطح علمي خود به منظور حضور و شركت در اين كلاس ها مي باشد .

23- به منظور تامين نيروي انساني متخصص و كارآمد در جهت بالا بردن مهارت ها در رشته هاي مختلف و ورود دانشجويان و دانش آموختگان به بازار كار در پايان دوره آموزش كارداني پیشنهاد می گردد ، دانشجو توانايي گفت و شنود در سطح پيشرفته به يكي از زبان هاي زنده دنيا و همچنين توانايي استفاده كاربردي از كامپيوتر را با توجه به رشته تحصيلي خود داشته باشد.

24- دانشجو موظف به رعايت و اجراي كليه آیين نامه ها ، دستورالعمل ها ، اطلاعيه ها ، بخشنامه ها و ساير موارد اعلام شده توسط مركز و دانشگاه جامع علمي – كاربردي مي باشند و در صورت تخلف طبق قوانين و مقررات با وي رفتار خواهد شد .

25-  دانشجويان بايد از نظر رفتار با مسئولان ، كاركنان و استادان مركز و با يكديگر نمونه يك دانشجوي مسلمان و  ايراني باشند .

26- كلاس بندي دانشجويان و جدول زمانبندي تشكيل كلاسها طبق آیين نامه آموزشی هر پودمان توسط مركز تعيين و اعلام مي گردد و هيچ گونه جابجايي زمان كلاس و دانشجو تحت هيچ شرايطي امكان پذير نمي باشد .

27- با توجه به همكاري متقابل مركز با مراكز دانشگاهي ، علمي ، پژوهشي ، تحقيقاتي ، صنعتي ، مهندسي و هنری و برگزاري تعدادي از آزمايشگاهها ، كارگاهها ، كارآموزي و كارورزي در اين مراكز در راستاي ارایه آموزشهاي علمي – كاربردي و ارتقاي توانايي ها و مهارتهاي اجرايي ، دانشجويان علاوه بر رعايت قوانين مركز ، متعهد مي باشند كليه قوانين ، مقررات و ضوابط مراكز ذكر شده را در هنگام حضور در اين مراكز رعايت نمايند .

28- آیين نامه ها ، مقررات ، بخشنامه ها و پيامهاي مسئولان مركز از طريق آگهي در تابلوي اعلانات به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد . رعايت و عمل به آیين نامه ها ، مقررات ، بخشنامه ها و پيامها براي كليه دانشجويان الزاميست و عدم آگاهي از آنها موجب سلب مسئوليت نخواهد شد .

29- ملاقات حضوري با مسئولان مركز جهت دريافت پاسخ پرسشهای مربوطه طبق برنامه هفتگی اعلام شده انجام می شود و در سایر موارد با ارایه درخواست كتبي مراحل اداری طی می گردد. از دانشجويان عزيز تقاضا مي شود درخواستهاي كتبي خود را  با رعايت سلسله مراتب اداری ( مديرگروه آموزشي ، مسئول دفتر آموزش ، مسئول دفتر مديريت ) به مسئولان ذي ربط ارایه نمايند .

30- چنانچه در هر مرحله اي از ثبت نام و تحصيل مشخص شود كه دانشجو فاقد يكي از شرايط مربوط به مقررات تحصيل در وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری ، دانشگاه جامع علمي – كاربردي و مركز است و يا در تكميل فرمهاي ثبت نام مطالبي خلاف واقع اظهار نموده ، بلافاصله از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد .

31- در صورت عدم رعایت موارد فوق توسط دانشجو در هر مقطع از تحصیل، بلافاصله از ادامه تحصیل دانشجوی خاطی جلوگیری به عمل آمده و مرکز آموزش طبق قوانین، مقررات و ضوابط اقدام و با دانشجوی خاطی را به شورا یا کمیته انضباطی مرتبط جهت راهنمایی و ارشاد معرفی می نماید و بر اساس تصمیم این شورا یا کمیته با دانشجو برخورد یا از مرکز اخراج و به مراجع ذی صلاح معرفی خواهد نمود.

32- دانشجویان می بایست از کلیه فیش های واریزی و دیپلم خود یک نسخه کپی برای خود تهیه نمایند، ارایه این موارد در طول مدت تحصیل توسط مرکز به دانشجویان امکان پذیر نمی باشد.
  
منوی سایت  
Skip Navigation Links
قوانین و مقررات
درباره ما
شماره حساب مرکز
تماس با ما
اساتید ممتاز
دانشجویان ممتاز
فهرست کناب ها
دریافت فایل
آیین نامه تدوین پروژه
کاربرگ های کارورزی
کاربرگ های کاربینی
کاربرگ های کار در محیط
 بنر
نشانی : تهران – بلوار سعادت آباد- بالاتر ازمیدان شهید حسن تهرانی مقدم (کاج) – پایین تر از بیمارستان شهید مدرس - خیابان جمشیدی یکم -خیابان شبنم – انتهای شبنم –شماره10